ועדת ביקורת תפקידה לוודא שהועד מתנהל כראוי.

ועדת ביקורת הגישה דוח בנושא ביטחון שהמלצותיו מיושמות בימים אלו.

חברים:
אילת דבליג, עומר קופרברג , דורון צחור