ועדת ביקורת תפקידה לוודא שהועד מתנהל כראוי.

ועדת ביקורת הגישה דוח בנושא ביטחון שהמלצותיו מיושמות בימים אלו.

חברים:
אריה דינטי – יו"ר
אילת אלמוג
שגיא דוד