ועדת קבלה אמונה על תהליך קבלת חברים חדשים למושב.

העמוד בבניה, יתעדכן בפרטים נוספים בקרוב.