ועדת מתאר עוסקת בנושאים רבים אשר נוגעים הן לצרכים מידיים והן לסוגיות תכנוניות בעלות השלכות ארוכות טווח על אופי ואיכות החיים במושב ובסביבתו.
בתקופה האחרונה אנו חווים עלית מדרגה בלחצים לפיתוח בשטחים הפתוחים המקיפים אותנו.

לאחרונה נודע לנו כי מנהל מקרקעי ישראל מקדם בניה של כ-4000 יחידות דיור בבניה רוויה על כ-450 דונם מאדמות חבצלת השרון. תוכנית זו מתווספת לתוכנית לבניה של כ-1000 יחידות דיור בנתניה במתחם מול בלו-ביי. מתחמים אלה מקודמים תחת חוק התמ"ל (החוק למתחמים מועדפים לדיור אשר אושר באוגוסט 2014 ומטרתו אישור תכניות נרחבות למגורים בלו"ז קצר). אם יצאו לפועל, מתחמים אלה ישנו מהותית את אופיו של האזור כולו ו"יכתרו" אותנו בבניה עירונית. קידום מתחמים אלה נעשה יד ביד עם קידום כביש עוקף חבצלת המתוכנן לעבור בלב האזור המיועד לגן לאומי אביחיל (מצפון מערב למושב).

לנוכח פרסום תוכנית מעודכנת של הכביש אנו נערכים למאבק משפטי וציבורי למען הצלת הגן.
נושא התחבורה הנו נושא מרכזי בפעילות הועדה בהיבטים נוספים:

אנו פועלים לקידום הסדר תנועה מעודכן סביב בית הספר אביחיל אשר יוסיף עמדת "נשק וסע" בצמוד לגני הילדים. נושא זה בעל דחיפות מיוחדת לנוכח העומס הגובר של תנועה חולפת באביחיל. עומס זה צפוי להתגבר לאור פתיחתו הצפויה של "מחלפון איינשטיין" בחודשים הקרובים. כדי להתמודד עם נושא זה אנו בוחנים, בתאום עם מועצת עמק חפר ועירית נתניה, מספר פתרונות תחבורתיים שיפחיתו משמעותית את המעבר דרך אביחיל, הן ממזרח והן ממערב.

כמו-כן אנו עוסקים בשיפוצו של כביש הגישה לאביחיל ממערב ובסגירתו המתוכננת של כביש בלו-ביי, בסמוך לפתיחת "מחלפון איינשטיין".

בין הנושאים האחרים בהם עוסקת הועדה:

קידום השלמת ההרחבה בשטח המושב, עליה הוחלט לפני כעשור, תוך שמירת זכויות המושב באדמותיו. בנושא זה אנו מתמודדים מול מנהל מקרקעי ישראל המציב כתנאי לקידום התוכנית ויתור על זכויות היסטוריות של המושב.

הגנה על השטחים הפתוחים ויצירת חייץ ירוק: לשם שמירת הצביון הכפרי שלנו, במיוחד לנוכח האיומים הרבים המקיפים אותו, אנו פועלי בערוצים שונים לעיגון חייץ ירוק סביב אביחיל. בין היתר, אנו פועלים לנטיעת חורשה בגבול הדרומי שבין המושב לנתניה ולקידום מעמדם החוקי של הגנים לאומיים המתוכננים בסמיכות לנו.

שביל אופנים: אנו פועלים לקידום שביל אופניים לצרכי פנאי אשר יקשר בין אביחיל לבין הישובים הסמוכים.

כאמור – אביחיל נמצאת בחזית מול מהלכי פיתוח רחבי היקף ודורסניים, ונדרשת למאבק ציבורי ומקצועי עיקש בכל הערוצים האפשריים. אנו קוראים לכל מי שנושאים אלו חשובים לו ליצור קשר באופן מידי ולקחת חלק פעיל בעיצוב המאבק.

בברכה,
יעל בירן