בראשות חגי גיל.

ועדה זו מרכזת את כל הנושאים הקשורים לחקלאות הן הפרטית והן המשותפת.

בנוסף לכך הועדה גם מרכזת את משק המים. לכפר ישנם שתי בארות פעילות המספקות את כל מי השתייה לחברים ומים שפירים לחקלאות. כמו כן הכפר קונה מי קולחין (מים מושבים) מ"אפיקי עמק חפר" בהם משקים את חלק גדול מהגידולים באדמות מזרחית למסיבת הרכבת.

הועדה שמה לה למטרה לנצל את מלוא הפוטנציאל של האדמות החקלאיות. כיום יותר מתשעים אחוז מאדמות אלו מעובדות.