דבר היו"ר -מיכה הראל

בברכת חברים,
על פי המילון, אתר, הינו מקום בעל ערך ו/או מטרות מיוחדות.
מושב אביחיל הוקם כמושב עובדים של חיילים משוחררים להתיישבות חקלאית שיתופית.
מאז אותו יום שחזון הקמת המושב קרם עור וגידים, פרדסים, צרכניה, ביציה, מכון תערובת, בית ספר, בית כנסת, גנים, חממות ועוד, עבר זמן רב.
אביחיל הוא בהחלט אתר – מקום בעל ערך ומטרות מיוחדות. כעת אנו משיקים אתר אינטרנט " מקום וירטואלי". על מנת להפוך גם אותו למקום בעל ערך ומטרות מיוחדות אנו צריכים ליצוק לתוכו תוכן. תוכן של שיתוף, ערבות הדדית, שיח מכבד,תמיכה במוחלש, חינוך, תרבות וקהילתיות.
עלינו מוטלת החובה והאחריות לשמר ולהעצים את מה שבנו דור המייסדים, ולהמשיך את שרשרת הדורות.

"כך נמשכת השרשרת
נס עובר מדור אל דור
כתמיד היא בך עוברת
רוח גאולה ודרור"
(מתוך המנון אביחיל)

מיכה הראל