פעילות הבריכה מתחילה בחודש מאי ומסתיימת בחודש אוקטובר.

טלפון: 09-8611249 ו/או 09-8621886