פעילות הבריכה מתחילה בחודש מאי ומסתיימת בחודש אוקטובר.

טלפון: 09-8626877