אמנון מקובקי ז״ל

מראיין: אברמי ראובן
צילום: שירן שפירא
עריכה: הילה קפלן

סרן אבנר בן יוסף ז״ל

מראיין: אברמי ראובן
צילום: שירן שפירא
עריכה: הילה קפלן

סגן נאוה ברנשטיין ז״ל

מראיין: אברמי ראובן
צילום: שירן שפירא
עריכה: הילה קפלן

רס״ן רפי מצפון ז״ל

מראיין: אברמי ראובן
צילום: שירן שפירא
עריכה: הילה קפלן

סג״מ נמרוד (מודי) הררי ז״ל

מראיין: אברמי ראובן
צילום: שירן שפירא
עריכה: הילה קפלן

רב״ט חיים רוסק ז״ל

מראיין: אברמי ראובן
צילום: שירן שפירא
עריכה: הילה קפלן

סגן לירון פניני ז״ל

מראיין: אברמי ראובן
צילום: שירן שפירא
עריכה: הילה קפלן