התמונות מתוך התערוכה " עובדי אדמה באביחיל מאז ועד היום" בספריית אביחיל (אוצרת דורית מגל)