להלן תוצאות הבחירות שנערכו ביום ה' 20/09/2018 לוועד ולוועדת ביקורת:
50.46% – אחוזי הצבעה

ועד המושב:

1. מיכה הראל 202

2. דינטי אריה 170

3. רותי ברקן 157

4. רויטל פטר 155

5. גילר שי 130

6. בירן יעל 124

7. מנור שלמה 99

8. רוזנשיין איציק 82

9. תגר דן 71

10. לב טוב רוסק דבורי 67

ועדת ביקורת:

1. נפתי אדיב 173

2. צור גיא 108

3. אילת אלמוג 83

4. נוי דוד 80

5. סורדו דרור 62

6. גולדשטיין אתי 30

בברכה
ועדת בחירות
מושב אביחיל

להלן תוצאות הבחירות שנערכו ביום ה' 20/09/2018 לוועד ולוועדת ביקורת:
49.77% – אחוזי הצבעה

ועד המושב:

11. מיכה הראל 188

12. דינטי אריה 171

13. רויטל פטר 162

14. רותי ברקן 160

15. רזניק יוסי 116

16. גילר שי 112

17. לב טוב רוסק דבורי 104

18. תמיר יובל 103

19. עוזי לובובסקי 69

ועדת ביקורת:

1. אילת אלמוג 152

2. שגיא דוד 117

3. ברטל רונן 113

4. גולדשטיין אתי 69

בברכה
ועדת בחירות
מושב אביחיל