חברי א [https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuzIefl-WvY8PlfoYi4J94ke_nwtblggMvzHRzZCUSejZahVWL] <www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA-uWzjb7hAhVDLVAKHQhQBXQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcafe.themarker.com%2Fpost%2F2558324%2F&psig=AOvVaw3CVDn7…> יחיל מושב ולתמיד

מחרתיים, יום שלישי, 9/4/2019 , יום בחירות. [https://www.yavne.muni.il/html5/web/1231/30990ImageFile2.jpg] <www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8iM37jr7hAhVQaFAKHXPqC7IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.yavne.muni.il%2Fhtml5%2Farclookup.taf%3F%26_id%3D30…>

חלק מוותיקנו זקוקים להסעה לקלפי.

חשבנו לחלק כוננות להסעות לפי שעות בין מס' מתנדבים.

מי שמוכן להסיע, שישלח לדבורי 052-2570126 את השעה/ות שבהן הוא פנוי להסעה.

נשלח רשימה מסודרת עם השמות, השעות והטלפונים של המתנדבים וכל מי שיזדקק להסעה, ידע למי לפנות.

בברכה,

צוות "והדרת"

[https://f.frogi.co.il/s/2018/0218/ebbb851646ed6.jpg]<www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtj-Xljr7hAhUIZFAKHWCmAVcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.frogi.co.il%2Fnews-magazine%2F23837.html&psig=AOvVa…>