ביום שישי הקרוב, 21.9
מחסן הגמ'ח יהיה סגור.
נא לא להשאיר דברים ושקיות ליד הגמ'ח ובפינת מיחזור!!!

תודה וחתימה טובה,

הילה קפלן
054-6644896