יום שני ה- 15/04/2019,
יתבצע טאוט רחובות החל משעות הבוקר המוקדמות.
החברים מתבקשים להחנות את הרכבים בתוך החצרות.

מי שינקה את המדרכה בחזית חצרו לכיוון הכביש, יבורך .

רח' עין העובד, רח' הפלמ"ח, רח' ההגנה (בקטע שבין לוחמי גליפולי לבן צבי), ובשדרת הפיקוסים
לא לחנות כלל.
בברכה,
דני קריאף
מזכיר/גזבר/מרכז פנים
052-2777486

[תוצאת תמונה עבור טיאוט רחובות]<www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4s281ezdAhVDLewKHTUlBNYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tal-shahar.org.il%2F2-talsahar%2Ftywthrhwbwt&psig=AO…>