יום ה' ה- 06/09/2019,
יתבצע טאוט רחובות החל משעות הבוקר המוקדמות.
החברים מתבקשים להחנות את הרכבים בתוך החצרות.

מי שינקה את המדרכה בחזית חצרו לכיוון הכביש, יבורך .

רח' עין העובד, רח' הפלמ"ח, רח' ההגנה (בקטע שבין לוחמי גליפולי לבן צבי), ובשדרת הפיקוסים
לא לחנות כלל.

ברח' ההגנה, אם המכוניות יחנו בצד המערבי, הצד הזה לא יטוטא.

בברכה,
דני קריאף
מזכיר/גזבר/מרכז פנים
052-2777486

[תוצאת תמונה עבור שנה טובה]<www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqg_7J_J7dAhXMLlAKHfz3Bf0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.levstudio.co.il%2Fhe%2F%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%25…>