בחירות ספטמבר 2018
הבחירות לוועד האגודה ולוועדת הביקורת של האגודה , יתקיימו
ביום חמישי ה- 20/09/2018
הקלפי תהיה פתוחה בין השעות:
07:30-09:00 ו- 16:00-21:00 במזכירות המושב.

המועמדים לועד האגודה המועמדים לועדת ביקורת

1. בירן יעל 1. אלמוג אילת

2. ברקן רותי 2. גולדשטיין אתי

3. גילר שי 3. נוי דוד

4. דינטי אריה 4. נפתי אדיב

5. הראל מיכה 5. סורדו דרור

6. לב טוב רוסק דבורי 6. צור גיא

7. מנור שלמה

8. פטר רויטל

9. רוזנשיין איציק

10. תגר דן

מי שמצביע – משפיע !
[MCj03080590000[1]][MCj03080590000[1]][MCj03080590000[1]]
[MCj03080590000[1]]בברכת חברים
ועדת הבחירות