לחברי האגודה שלום רב,
באסיפה הכללית שהתקיימה ב 28.8.2018, הודיע החבר תדי זמיר על פרישתו מתפקיד יו"ר ועדת הבחירות .
האסיפה וכלל חברי המושב מודים לתדי על תרומתו רבת השנים כיו"ר ועדת הבחירות .
החבר איתן סייפרס נבחר ליו"ר ועדת בחירות ברוב קולות ללא נמנעים וללא מתנגדים .
הבחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת של האגודה, יתקיימו במהלך החודש הקרוב .
הודעה על סידורי ושעות ההצבעה יפורסמו בימים הקרובים .
מכיוון שבמושב אביחיל ישנה זהות פרסונלית בין חברי ועד האגודה לחברי הועד המקומי, נהיה פטורים מהצבעה לועד המקומי ביום הבחירות לראשות המועצה ולחברי המליאה.
חבר אשר הציג מועמדותו במהלך האסיפה הכללית נכנס אוטומטית לרשימת המועמדים.
החברים אשר הציגו מועמדותם במהלך האסיפה הם :
לוועד האגודה
1. ברקן רות
2. גילר שי
3. הראל מיכה
4. נפתי אדיב
5. פטר רויטל
6. רוזנשיין יצחק
לוועדת בקורת
1. אתי גולדשטיין
חברים המעוניינים להגיש מועמדות , נא למלא את הטופס המצורף, להחתים עשרה ממליצים ולהחזירו למזכירות עד יום שני 17/09/2018 בשעה 14:00.
בברכה,

דני קריאף איתן סייפרס
מזכיר / גזבר / מרכז פנים יו"ר ועדת בחירות
מושב אביחיל