בצער רב אנו מודיעים על פטירת
אביגיל כהן
אחותה של החברה חנה קריס
ומשתתפים בצער המשפחה

ההלוויה התקיימה אתמול בחיפה.

חנה קריס נמצאת בביתה אשר ברח' הפלמ"ח 10 באביחיל

מושב אביחיל